Deskew PDF

Deskew และปรับหน้า PDF ที่สแกนให้ตรงโดยอัตโนมัติ

กำลังโหลดไฟล์ กรุณารอสักครู่...
Image Description
ลากและวางไฟล์ของคุณที่นี่

หรือ

Loading...
ไฟล์จะถูกลบโดยอัตโนมัติหลังจาก 30 นาที

คืออะไร Deskew PDF ?

Deskew PDF เป็นเครื่องมือออนไลน์ฟรีที่ปรับหน้า PDF ให้ตรงและ deskew ที่สแกนโดยอัตโนมัติ คุณสามารถควบคุมความละเอียด dpi และโปรไฟล์สีของผลลัพธ์ PDF หากคุณต้องการ deskew PDF ปรับ PDF ที่สแกนให้ตรง หรือซอฟต์แวร์ PDF deskew ฟรี นี่คือเครื่องมือของคุณ ด้วย deskew PDF คุณสามารถปรับหน้า PDF ที่สแกนให้ตรงได้อย่างรวดเร็วและทำให้งาน OCR ง่ายขึ้น