วัด PDF

วัดพื้นที่ ปริมณฑล ความสูง ความยาว หรือระยะห่างระหว่างรูปร่างใน PDF

กำลังโหลดไฟล์ กรุณารอสักครู่...
ลากและวางไฟล์ของคุณที่นี่

หรือ

Loading...
ไฟล์จะถูกลบโดยอัตโนมัติหลังจาก 30 นาที

คืออะไร วัด PDF ?

Measure PDF เป็นเครื่องมือออนไลน์ฟรีที่ใช้วัดพื้นที่ ปริมณฑล ความสูง ความยาว หรือระยะห่างระหว่างรูปร่างใน PDF คุณสามารถตั้งค่ามาตราส่วนรูปวาดได้ในส่วนตัวเลือก การวัดทั้งหมดจะถูกเก็บไว้เป็นคำอธิบายประกอบใน PDF หากคุณต้องการวัด PDF หรือเครื่องมือวัด PDF ออนไลน์ฟรี นี่คือเครื่องมือของคุณ ด้วยบริการวัด PDF ฟรีนี้ คุณสามารถคำนวณพื้นที่ ปริมณฑล หรือระยะห่างระหว่างรูปทรงเรขาคณิตได้เหมือนใน PDF ของ Computer Aided Design (CAD)