Επεξεργασία μεταδεδομένων PDF

Επεξεργασία μεταδεδομένων PDF όπως συγγραφέας, τίτλος, θέμα και λέξεις -κλειδιά

Φόρτωση PDF Editor, Περιμένετε ...
Image Description
Σύρετε και αποθέστε το αρχείο σας εδώ

ή

Loading...