Chỉnh sửa siêu dữ liệu PDF

Chỉnh sửa Siêu dữ liệu PDF như tác giả, tiêu đề, chủ đề và từ khóa

Đang tải tập tin, vui lòng đợi...
Kéo và thả tệp của bạn vào đây

hoặc

Loading...
Các tệp sẽ tự động bị xóa sau 30 phút

Là gì Chỉnh sửa siêu dữ liệu PDF ?

Chỉnh sửa siêu dữ liệu PDF là một công cụ trực tuyến miễn phí để thay đổi siêu dữ liệu PDF như tác giả, tiêu đề, chủ đề và từ khóa. Nếu bạn đang tìm cách thay đổi siêu dữ liệu PDF hoặc xóa siêu dữ liệu PDF, thì chỉnh sửa siêu dữ liệu PDF là công cụ của bạn. Với công cụ trực tuyến chỉnh sửa siêu dữ liệu PDF, bạn có thể nhanh chóng và dễ dàng thay đổi các trường siêu dữ liệu PDF một cách nhanh chóng.

Làm cách nào để Chỉnh sửa siêu dữ liệu PDF ?

Video này sẽ hiển thị chi tiết làm cách nào để chỉnh sửa siêu dữ liệu PDF.