اضافه کردن شماره صفحه به PDF

شماره صفحه را به سرصفحه یا پاورقی PDF اضافه کنید

در حال بارگیری فایل ها، لطفا صبر کنید...
Image Description
فایل خود را در اینجا بکشید و رها کنید

یا

Loading...
پس از 30 دقیقه فایل ها به طور خودکار حذف می شوند

چیست اضافه کردن شماره صفحه به PDF ؟

افزودن شماره صفحات به PDF یک ابزار آنلاین رایگان برای درج شماره صفحات در هر صفحه PDF است. اگر به دنبال درج شماره صفحه در سرصفحه یا پاورقی PDF هستید، این ابزار شماست. با افزودن شماره صفحات به ابزار آنلاین PDF، می توانید به سرعت و به راحتی شماره صفحه را در سمت چپ، مرکز یا راست سرصفحه یا پاورقی PDF اضافه کنید.

چگونه اضافه کردن شماره صفحه به PDF ؟

این ویدیو با جزئیات نشان داده خواهد شد چگونه اضافه کردن شماره صفحه به PDF.