PDF را اندازه گیری کنید

مساحت، محیط، ارتفاع، طول یا فاصله بین اشکال را در PDF اندازه گیری کنید

در حال بارگیری فایل ها، لطفا صبر کنید...
فایل خود را در اینجا بکشید و رها کنید

یا

Loading...
پس از 30 دقیقه فایل ها به طور خودکار حذف می شوند

چیست PDF را اندازه گیری کنید ؟

Measure PDF یک ابزار آنلاین رایگان است که مساحت، محیط، ارتفاع، طول یا فاصله بین اشکال را در PDF اندازه گیری می کند. می توانید مقیاس ترسیم را در قسمت گزینه ها تنظیم کنید. تمام اندازه گیری ها به عنوان حاشیه نویسی در PDF ذخیره می شوند. اگر به دنبال اندازه گیری PDF یا ابزار اندازه گیری آنلاین رایگان PDF هستید، این ابزار شماست. با استفاده از این سرویس رایگان اندازه گیری PDF، می توانید مساحت، محیط، یا فاصله بین اشکال هندسی را مانند طراحی به کمک کامپیوتر (CAD) PDF محاسبه کنید.