Đo lường PDF

Đo diện tích, chu vi, chiều cao, chiều dài hoặc khoảng cách giữa các hình dạng trong PDF

Đang tải tập tin, vui lòng đợi...
Kéo và thả tệp của bạn vào đây

hoặc

Loading...
Các tệp sẽ tự động bị xóa sau 30 phút

Là gì Đo lường PDF ?

Đo PDF là một công cụ trực tuyến miễn phí đo diện tích, chu vi, chiều cao, chiều dài hoặc khoảng cách giữa các hình dạng trong PDF. Bạn có thể đặt tỷ lệ bản vẽ trong phần tùy chọn. Tất cả các phép đo được lưu trữ dưới dạng chú thích trong PDF. Nếu bạn đang muốn đo PDF hoặc công cụ đo PDF trực tuyến miễn phí, thì đây là công cụ của bạn. Với dịch vụ đo lường PDF miễn phí này, bạn có thể tính diện tích, chu vi hoặc khoảng cách giữa các hình dạng hình học như trong PDF Thiết kế có sự hỗ trợ của Máy tính (CAD).