Redaguj plik PDF

Zaciemnij wrażliwy tekst i obrazy w PDF

Ładowanie plików, proszę czekać...
Przeciągnij i upuść plik tutaj

lub

Loading...
Pliki są automatycznie usuwane po 30 minutach

Co jest Redaguj plik PDF ?

Redact PDF to bezpłatne narzędzie online, które zaciemnia poufne informacje, takie jak numery kart kredytowych, e-maile, numery ubezpieczenia społecznego, poświadczenia itp. Jeśli chcesz zredagować PDF online, narzędzie do redakcji PDF lub zaczernić tekst i obrazy w PDF, to jest twoje narzędzie. Za pomocą tego narzędzia do redakcji plików PDF wystarczy narysować czarny prostokąt nad wrażliwym tekstem lub obrazem, a następnie pobrać zredagowany plik PDF. Zwróć uwagę, że zredagowane strony zostaną przekonwertowane na obrazy, więc nikt nie będzie miał dostępu do zredagowanych informacji.