Thêm số Bates vào PDF

Thêm tem đánh số Bates vào các trang PDF

Đang tải tập tin, vui lòng đợi...
Image Description
Kéo và thả tệp của bạn vào đây

hoặc

Loading...
Các tệp sẽ tự động bị xóa sau 30 phút

Là gì Thêm số Bates vào PDF ?

Thêm số Bates vào PDF là một công cụ trực tuyến miễn phí giúp thêm dấu Bates vào các trang PDF. Bates Numbering hoặc Bates Stamping, thường được sử dụng như một phương pháp tổ chức để dán nhãn và xác định các tài liệu pháp lý, kinh doanh và y tế. Nếu bạn đang tìm cách thêm số Bates vào PDF hoặc lập chỉ mục tài liệu pháp lý bằng dấu Bates, thì đây là công cụ của bạn. Bạn có thể kiểm soát kiểu tem, số bắt đầu của Bates, trang hiển thị bắt đầu, màu sắc và định dạng hữu ích khác. Với dịch vụ trực tuyến miễn phí đóng dấu Bates này, bạn có thể lập chỉ mục các tài liệu pháp lý một cách nhanh chóng và dễ dàng bằng cách sử dụng đánh số Bates.