Ký PDF

Thêm chữ ký điện tử vào tệp PDF của bạn

Đang tải tập tin, vui lòng đợi...
Image Description
Kéo và thả tệp của bạn vào đây

hoặc

Loading...
Các tệp sẽ tự động bị xóa sau 30 phút

Là gì Ký PDF ?

Ký PDF là một công cụ trực tuyến miễn phí thêm chữ ký điện tử vào PDF. Nếu bạn đang muốn định ký PDF, ký PDF trực tuyến miễn phí hoặc thêm chữ ký điện tử vào PDF, thì đây là công cụ của bạn. Với công cụ ký trực tuyến PDF, bạn có thể vẽ chữ ký của mình, tải lên hình ảnh chữ ký của bạn hoặc nhập tên viết tắt của bạn. Chữ ký của bạn được chuyển đổi thành hình ảnh được thêm vào tệp PDF. Lưu ý rằng, đây không phải là chữ ký điện tử. Do đó, chúng tôi không đảm bảo hiệu lực pháp lý của chữ ký của bạn.