Chỉnh sửa PDF

Chỉnh sửa PDF bằng cách thêm văn bản, hình ảnh, chữ ký và hình dạng

Đang tải tập tin, vui lòng đợi...
Kéo và thả tệp của bạn vào đây

hoặc

Loading...
Các tệp sẽ tự động bị xóa sau 30 phút

Là gì Chỉnh sửa PDF ?

Chỉnh sửa PDF là một công cụ trực tuyến miễn phí để chỉnh sửa tệp PDF bằng cách thêm văn bản, hình ảnh và hình dạng. Bạn cũng có thể thêm chữ ký điện tử, văn bản đánh dấu hoặc chỉnh sửa PDF bằng cách thêm tính năng ẩn vào văn bản và hình ảnh nhạy cảm và cá nhân. Nếu bạn đang tìm cách sửa đổi PDF trực tuyến hoặc sử dụng trình chỉnh sửa pdf trực tuyến, thì đây là công cụ của bạn. Với công cụ chỉnh sửa PDF trực tuyến, bạn có thể nhanh chóng sửa đổi PDF miễn phí trước khi chia sẻ với khán giả.