Văn bản sang PDF

Chuyển đổi tệp văn bản thành PDFNhập, dán hoặc tải tệp lên
Loading...

Là gì Văn bản sang PDF ?

Văn bản sang PDF là một công cụ trực tuyến miễn phí giúp chuyển đổi tệp văn bản thuần túy thành PDF. Trong khi xuất tệp văn bản của bạn sang PDF, bạn có thể kiểm soát họ phông chữ, kích thước phông chữ, kích thước trang, lề trang và hướng trang. Nếu bạn đang tìm kiếm chuyển txt sang pdf, text2pdf hoặc txt2PDF, thì đây là công cụ của bạn. Với công cụ trực tuyến chuyển văn bản sang PDF, bạn có thể chuyển đổi biên bản cuộc họp hoặc ghi chú của trường sang PDF một cách nhanh chóng và trang nhã.