PDF sang CAD

Chuyển đổi PDF sang tệp CAD (DWG và DXF)

Đang tải tập tin, vui lòng đợi...
Kéo và thả tệp của bạn vào đây

hoặc

Loading...
Các tệp sẽ tự động bị xóa sau 30 phút

Là gì PDF sang CAD ?

PDF sang CAD là một công cụ trực tuyến miễn phí chuyển đổi tệp PDF sang tệp Thiết kế có sự hỗ trợ của Máy tính (CAD) (DWG và DXF). Cả DWG và DXF đều là định dạng tệp phổ biến, được hỗ trợ bởi phần mềm CAD hàng đầu. Nếu bạn đang muốn xuất tệp PDF sang Autocad hoặc trình chuyển đổi PDF sang CAD trực tuyến miễn phí, thì đây là công cụ của bạn. Với dịch vụ miễn phí này, bạn có thể chuyển đổi tệp PDF của mình sang tệp DWG hoặc DXF, có thể mở và hiển thị bằng bất kỳ chương trình CAD nào.