Tách PDF

Chia PDF thành các tệp PDF của các phạm vi trang cụ thể

Đang tải tập tin, vui lòng đợi...
Image Description
Kéo và thả tệp của bạn vào đây

hoặc

Loading...
Các tệp sẽ tự động bị xóa sau 30 phút

Là gì Tách PDF ?

Tách PDF là một công cụ trực tuyến miễn phí chia một tệp PDF lớn thành nhiều tệp nhỏ hơn, mỗi tệp là một PDF có một hoặc nhiều trang. Bộ tách PDF có thể trích xuất các phạm vi trang cụ thể hoặc trích xuất mọi trang thành một tài liệu PDF riêng biệt. Nếu bạn đang tìm kiếm trình cắt PDF, trình tách PDF hoặc trình ngắt PDF, thì trình chia PDF chính là công cụ của bạn. Với công cụ trực tuyến chia tệp PDF, bạn chỉ có thể in, gửi và chia sẻ các trang mong muốn mà bạn quan tâm và do đó tiết kiệm tiền, mực in, băng thông truyền tải của bạn.

Làm cách nào để Tách PDF ?

Video này sẽ hiển thị chi tiết làm cách nào để tách PDF.