Cắt PDF

Cắt các trang PDF hoặc xóa lề trắng

Đang tải tập tin, vui lòng đợi...
Image Description
Kéo và thả tệp của bạn vào đây

hoặc

Loading...
Các tệp sẽ tự động bị xóa sau 30 phút

Là gì Cắt PDF ?

Cắt PDF là một công cụ trực tuyến miễn phí để loại bỏ lề trắng xung quanh các trang PDF. Nếu bạn đang tìm cách cắt PDF hoặc cắt PDF, thì cắt PDF là công cụ của bạn. Với công cụ trực tuyến cắt PDF, bạn có thể nhanh chóng và dễ dàng cắt lề trắng của PDF và do đó phóng đại văn bản để dễ đọc và in tốt hơn.

Làm cách nào để Cắt PDF ?

Video này sẽ hiển thị chi tiết làm cách nào để cắt PDF.