CAD sang PDF

Chuyển đổi tệp CAD (DWG và DXF) sang PDF

Đang tải tập tin, vui lòng đợi...
Kéo và thả tệp của bạn vào đây

hoặc

Loading...
Các tệp sẽ tự động bị xóa sau 30 phút

Là gì CAD sang PDF ?

CAD sang PDF là một công cụ trực tuyến miễn phí chuyển đổi các tệp Thiết kế có sự hỗ trợ của Máy tính (CAD) (DWG và DXF) sang PDF. Cả DWG và DXF đều là định dạng tệp phổ biến, được hỗ trợ bởi phần mềm CAD hàng đầu. Nếu bạn đang muốn xuất tệp CAD sang PDF hoặc công cụ chuyển đổi CAD sang PDF trực tuyến, thì đây là công cụ của bạn. Với dịch vụ miễn phí này, bạn có thể chuyển đổi tệp CAD của mình sang dạng PDF có thể mở và hiển thị trên mọi thiết bị mà không cần bất kỳ phần mềm CAD nào.