PDF

Nâng cao độ tương phản và độ sáng của tài liệu PDF được quét để hiển thị và dễ đọc hơn

Đang tải tập tin, vui lòng đợi...
Image Description
Kéo và thả tệp của bạn vào đây

hoặc

Loading...
Các tệp sẽ tự động bị xóa sau 30 phút

Là gì PDF ?

Độ tương phản PDF là một công cụ trực tuyến miễn phí giúp điều chỉnh độ tương phản và độ sáng của các tài liệu PDF được quét. Nếu bạn muốn tăng độ tương phản hoặc độ sáng của PDF để làm tối văn bản so với màu nền, thì đây là công cụ của bạn. Với dịch vụ miễn phí này, bạn có thể nhanh chóng và dễ dàng làm tối văn bản của trang so với nền để xem tốt hơn. Lưu ý rằng dịch vụ chuyển đổi các trang PDF thành hình ảnh, tương phản chúng, sau đó chuyển đổi hình ảnh trở lại PDF không thể chỉnh sửa.