HTML sang PDF

Chuyển đổi tệp hoặc đoạn mã HTML sang PDFNhập, dán hoặc tải tệp lên
Loading...

Là gì HTML sang PDF ?

HTML sang PDF là một công cụ trực tuyến miễn phí chuyển đổi tệp ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản (HTML) thành PDF. Bạn có thể kiểm soát kích thước trang PDF, lề trang và hướng trang. Nếu bạn đang tìm kiếm công cụ chuyển đổi HTML sang PDF, HTML sang PDF trực tuyến hoặc HTML2pdf, thì đây là công cụ của bạn. Với công cụ trực tuyến HTML sang PDF, bạn có thể chuyển đổi tệp hoặc đoạn mã HTML sang PDF một cách nhanh chóng và trang nhã, đây là định dạng rất thuận tiện để in và chia sẻ trên mọi thiết bị.