Trích xuất bảng từ PDF

Trích xuất Bảng từ PDF rồi lưu dưới dạng CSV, HTML, JSON, XML và Docx.

Đang tải tập tin, vui lòng đợi...
Image Description
Kéo và thả tệp của bạn vào đây

hoặc

Loading...
Các tệp sẽ tự động bị xóa sau 30 phút

Là gì Trích xuất bảng từ PDF ?

Trích xuất bảng từ PDF là công cụ trực tuyến miễn phí giúp trích xuất dữ liệu dạng bảng từ tệp PDF, sau đó xuất dưới dạng CSV, HTML, JSON, XML và Docx. Khi bạn nhấp vào nút: tự động phát hiện bảng, công cụ sẽ cố gắng nhận dạng bảng và đánh dấu mọi bảng bằng hình chữ nhật. Nếu có lỗi trong quá trình phát hiện bảng, bạn có thể sửa lỗi đó bằng cách thêm, xóa hoặc mở rộng một hoặc nhiều bảng. Nếu bạn đang tìm cách trích xuất bảng pdf hoặc trích xuất dữ liệu từ pdf sang excel, thì đây là công cụ của bạn. Với dịch vụ trích xuất bảng từ pdf sang CSV này, bạn có thể nhanh chóng và dễ dàng mở khóa dữ liệu dạng bảng từ PDF.