PDF sang XML

Chuyển đổi tệp PDF sang XML

Đang tải tập tin, vui lòng đợi...
Kéo và thả tệp của bạn vào đây

hoặc

Loading...
Các tệp sẽ tự động bị xóa sau 30 phút

Là gì PDF sang XML ?

PDF sang XML là một công cụ trực tuyến miễn phí chuyển đổi tệp PDF sang Ngôn ngữ Đánh dấu Có thể Mở rộng (XML), là ngôn ngữ đánh dấu rất phổ biến. Nếu bạn đang muốn xuất tệp PDF sang XML hoặc trình chuyển đổi PDF sang XML trực tuyến miễn phí, thì đây là công cụ của bạn. Với dịch vụ miễn phí này, bạn có thể chuyển đổi dữ liệu có liên quan của tệp PDF của mình thành XML nhẹ có cấu trúc để có tính di động tốt hơn và phân tích nhanh hơn.