Đảo ngược màu PDF

Đảo màu PDF để ít mỏi mắt hơn và đọc tốt hơn

Đang tải tập tin, vui lòng đợi...
Image Description
Kéo và thả tệp của bạn vào đây

hoặc

Loading...
Các tệp sẽ tự động bị xóa sau 30 phút

Là gì Đảo ngược màu PDF ?

Đảo ngược màu PDF là một công cụ trực tuyến miễn phí đảo ngược mọi màu trong PDF thành phần bổ sung của nó. Ví dụ: biến tần PDF sẽ chuyển đổi PDF Đen trắng thành PDF Trắng đen. Nếu tệp PDF có nền sáng, thì tệp PDF đảo ngược màu sẽ giúp bạn đọc thoải mái bằng cách giúp mắt ít mỏi hơn. Nếu bạn đang tìm cách đảo màu PDF, biến đổi màu PDF hoặc trình đọc PDF chế độ ban đêm, thì đây là công cụ của bạn. Với dịch vụ miễn phí biến tần màu PDF này, bạn có thể nhanh chóng và dễ dàng hoán đổi bảng màu PDF để có khả năng đọc và in tốt hơn. Lưu ý rằng dịch vụ chuyển đổi các trang PDF thành hình ảnh, tô màu chúng, sau đó chuyển đổi hình ảnh trở lại PDF không thể chỉnh sửa.