Tách PDF theo kích thước

Tách PDF thành các tài liệu nhỏ hơn với kích thước tệp cụ thể mà không làm giảm chất lượng

Đang tải tập tin, vui lòng đợi...
Kéo và thả tệp của bạn vào đây

hoặc

Loading...
Các tệp sẽ tự động bị xóa sau 30 phút

Là gì Tách PDF theo kích thước ?

Tách PDF theo kích thước là một công cụ trực tuyến miễn phí giúp chia tệp PDF lớn thành các tệp PDF có kích thước nhỏ hơn, mỗi tệp không bao giờ vượt quá kích thước tệp nhất định, chẳng hạn như 5MB. Nếu bạn đang muốn chia PDF của mình theo kích thước hoặc chia PDF thành các tài liệu có kích thước nhỏ hơn thì đây là công cụ của bạn. Với dịch vụ tách PDF theo kích thước miễn phí này, bạn có thể nhanh chóng và dễ dàng chia nhiều trang PDF theo kích thước mà không làm giảm chất lượng.