Bảo vệ PDF

Bảo mật PDF và đặt quyền sao chép, in ấn và sửa đổi

Đang tải tập tin, vui lòng đợi...
Image Description
Kéo và thả tệp của bạn vào đây

hoặc

Loading...
Các tệp sẽ tự động bị xóa sau 30 phút

Là gì Bảo vệ PDF ?

Protect PDF là một công cụ trực tuyến miễn phí để bảo mật PDF và thiết lập các quyền khác nhau như sao chép, in ấn và sửa đổi. Nếu bạn đang tìm cách mã hóa PDF, khóa PDF hoặc PDF an toàn, thì bảo vệ PDF là công cụ của bạn. Với công cụ bảo vệ PDF trực tuyến, bạn có thể nhanh chóng và dễ dàng bảo vệ PDF bằng mật khẩu, bảo vệ PDF khỏi sao chép, khóa PDF khỏi chỉnh sửa hoặc ngăn sao chép từ PDF.

Làm cách nào để Bảo vệ PDF ?

Video này sẽ hiển thị chi tiết làm cách nào để bảo vệ PDF.