Watermark PDF

Thêm hình ảnh watermark vào PDF

Đang tải tập tin, vui lòng đợi...
Image Description
Kéo và thả tệp của bạn vào đây

hoặc

Loading...
Các tệp sẽ tự động bị xóa sau 30 phút

Là gì Watermark PDF ?

Watermark PDF là một công cụ trực tuyến miễn phí để thêm hình ảnh watermark vào PDF. Nếu bạn đang tìm cách thêm watermark vào PDF trực tuyến hoặc chèn watermark trong pdf, thì watermark PDF là công cụ của bạn. Với công cụ trực tuyến watermark PDF, bạn có thể nhanh chóng và dễ dàng thêm hình ảnh watermark vào mọi trang trong PDF và do đó hiển thị quyền sở hữu hoặc bản quyền.

Làm cách nào để Watermark PDF ?

Video này sẽ hiển thị chi tiết làm cách nào để watermark PDF.