Chia đôi trang PDF

Tách bố cục hai trang PDF thành các trang riêng biệt, tức là A3 thành gấp đôi A4 hoặc A4 thành gấp đôi A5

Đang tải tập tin, vui lòng đợi...
Image Description
Kéo và thả tệp của bạn vào đây

hoặc

Loading...
Các tệp sẽ tự động bị xóa sau 30 phút

Là gì Chia đôi trang PDF ?

Chia đôi các trang PDF là một công cụ trực tuyến miễn phí giúp chia các trang PDF ở giữa. Điều này rất hữu ích đối với PDF được quét với bố cục hai trang, nơi bạn có thể chia trang PDF theo chiều dọc hoặc chiều ngang và chuyển đổi PDF thành bố cục một trang. Nếu bạn đang tìm cách chia đôi các trang PDF theo chiều dọc hoặc chiều ngang hoặc chuyển đổi bố cục hai trang PDF thành bố cục một trang, thì đây là công cụ dành cho bạn. Với dịch vụ tách PDF thành một nửa miễn phí này, bạn có thể nhanh chóng và dễ dàng chia các trang PDF ở giữa theo chiều dọc hoặc chiều ngang thành các trang PDF riêng biệt.